Vinyl Rooftile

 

 

 

คุณสมบัติ

 • ผลิตจากไวนิลเกรดเอ เคลือบด้วยสารสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ที่คิดค้นพัฒนาโดย GE

ได้เป็นแผ่นไวนิล ที่ยังคงคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดและความร้อน ช่วยลดเสียงดัง

รบกวน  มีสีสันสวยงาม คงทนยาวนานนับสิบปี

 • โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบลอนของแผ่นให้เป็นแบบลอนกระเบื้อง จึงมีความ

สวยงามเข้ากับบ้านได้เป็นอย่างดี

 • ตัวแผ่นมีขนาดหน้ากว้าง 720 มม. และยาว 5668 มม. จึงสะดวกในการติดตั้ง ลด

ความสิ้นเปลืองจากการซ้อนแผ่น

 • มี 3 สีให้ท่านเลือกได้แก่ ขาว , ส้มอิฐ และเทา

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

 1. ต่อเติมหลังคาโรงรถ หรือที่จอดรถ หน้าบ้าน ช่วยป้องกันแสงแดดและความร้อน ลงมาที่รถ

ได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อเติมได้ยาวถึง 5.66 เมตร โดยไม่ต้องต่อแผ่น ในกรณีที่หลังคา

ยื่นออกมามากว่า 3 เมตร สามารถทำให้เป็นหลังคาทรงโค้งได้ด้วย

2. ต่อเติม พื้นที่บริเวณหน้าบ้านและด้านข้าง ติดกันเป็นชิ้นเดียวกัน หรือเป็นรูปตัว L ช่วยเพิ่มพื้นที่

ใช้สอย กันแดดกันร้อน กันฝน  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอดิเรก งานฝีมือ ศิลปะ

ซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ตลอดจนพื้นที่ซักล้างหรือแม้กระทั่ง ทำเป็นร้านขายของ ร้านอาหาร

ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม

3. ต่อเติมหลังคาไวนิลลอน โดยให้อาศัยความเป็นลอนของหลังคาไวนิล สามารถเข้ากับหลังคา

โมเนียเดิมได้ดี

4. ต่อเติม กันสาด หรือ หลังคา บริเวณระเบียง หน้าต่าง เพื่อช่วยป้องกันแสงแดดส่องเข้ามาถึง

ตัวบ้านหรือห้องนอน โดยปกติตัวบ้านซึ่งก่อสร้างด้วยปูนหรือคอนกรีต  จะดูดความร้อนจากแสง

แดดในตอนกลางวัน  แล้วคายความร้อนในตอนเย็น ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านกลับเข้าบ้าน

ผลก็คือท่านก็จะรู้สึกว่าบ้านร้อน  จึงจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ และทำให้ท่านมีค่าไฟฟ้า

ที่สูง      การติดตั้งกันสาดจะช่วยป้องกันไม่ให้แสงแดดเข้ามาถึงตัวบ้าน หรือเข้ามาถึงตัวบ้าน

น้อยลง ก็จะทำให้ตัวบ้านมีอุณหภูมิลดลง ค่าไฟฟ้าก็ลดลง

นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันรังสียูวี และความร้อนจากแสงแดด หรือความชื้นจากน้ำฝน

เข้ามาทำลายกรอบวงกบ ประตู หน้าต่าง รวมถึงพื้นไม้ ไม้ปาร์เกต์ ที่ทำสี เคลือบเงาไว้เป็น

อย่างดี เกิดการกรอบ แตกร่อนออกมา ซึ่งอาจจะมีปัญหาน้ำรั่วซึม เกิดขึ้นตามมาภายหลัง

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผ่นหลังคา

แผ่นหลังคาไวนิล รุ่น Rooftile มีอุปกรณ์ในการติดตั้งพร้อมสำหรับทุกๆรูปแบบหลังคา

ตามความต้องการของท่าน

ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลังคาไวนิล

 

ตัวครอบ 3 ทาง ใช้สำหรับ ครอบบริเวณที่มุมสันหลังคา ที่หลังคา 3 ด้านมาเจอกัน

ของหลังคาทรงปั้นหยา

ตัวครอบกลาง  ใช้สำหรับ ครอบบริเวณสันหลังคา ที่หลังคา 2 ด้านมาเจอกัน ของ

หลังคาทรงจั่ว

สันหลังคาแนวยาว  ใช้สำหรับ ครอบบริเวณรอยต่อ ที่หลังคา 2 ด้าน (2 ระนาบ) มา

เจอกันของหลังคาทรงปั้นหยา

ตัวจบสันหลังคา ใช้สำหรับ ครอบที่ปลายสันหลังคา ต่อจากตัวสันหลังคาแนวยาว

อุปกรณ์ยึดแผ่น ใช้สำหรับยึอแผ่นหลังคาไวนิลติดกับโครงหลังคา ประกอบด้วย

 1. สกรู เป็นสกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ที่

มากกว่าสกรูที่ใช้ยึดแผ่นหลังคาทั่วๆไป จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงใน

การจับยึด

       2. แผ่นครอบ ผลิตจากพลาสติกไวนิล แบบเดียวกับตัวหลังคา จึงมีความ

ทนทานต่อแสงแดด  ออกแบบให้มีความโค้ง รับกับลอนของหลังคา

และเสริมด้วยซีลยางกันน้ำช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านทะลุรูของสกรู

ลงไปด้านล่าง

       3. หมวกครอบกันน้ำ ผลิตจากพลาสติกไวนิล แบบเดียวกับตัวหลังคา เช่น

เดียวกันใช้สำหรับครอบปิดหัวสกรู อีกที นอกจากจะช่วยปกป้อง ลด

ความเสี่ยงที่สกรูจะเป็นสนิมแล้ว ยังช่วยเพิ่มความเรียบร้อย สวยงาม

ของหลังคา เนื่องจากตัวหมวกครอบมีสีเดียวกับตัวหลังคาไวนิล ซึ่งถ้า

เป็นหลังคาทั่วๆไป จะมองเห็นหัวสกรูที่เป็นโลหะ ขัดกับตัวหลังคา 

นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านสกรู ลงไปยังด้านล่างอีกด้วย

 

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง รุ่นใหม่

ลีพัฒนา ได้ทำการออกแบบ และพัฒนา วัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะดวก เหมาะสมกับ

การใช้งานมากยิ่งขึ้น

แผ่นแฟลชชิ่งด้านบน เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้น้ำรั่งซึมผ่านแผ่นหลังคา ใน

บริเวณที่หลังคาไวนิลชนกับผนังหรือตัวอาคาร ทางด้านบน

แผ่นแฟลชชิ่งด้านข้าง เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้น้ำรั่งซึมผ่านแผ่นหลังคา ใน

บริเวณที่หลังคาไวนิลชนกับผนังหรือตัวอาคาร ทางด้านข้าง

แผ่นครอบข้าง สำหรับครอบด้านข้างของหลังคาไวนิลให้เรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น

แผ่นสันหลังคาแนวยาวเข้ามุม (D1) สำหรับติดตั้งหลังคาไวนิล ที่เป็นรูปตัว L

(ตัวอย่างเช่นด้านหน้าบ้านกับด้านข้างบ้าน ติดเป็นชิ้นเดียวกัน) โดยการครอบ

ทับตรงรอยต่อ ที่ทั้ง 2 ด้านมาเจอกัน เพื่อป้องกันน้ำรั่วบริเวณรอยต่อ

คุณลักษณะเฉพาะ

 • หน้ากว้าง 720 มม.
 • หน้ากว้างใช้งานจริง 640 มม.
 • ความยาวแผ่น 5,668 มม.
 • ความยาวลอน 218 มม.
 • ความสูงลอน 26 มม.
 • ความหนา 2.5 มม.
 • น้ำหนัก 5 กก./ตร..
 • ระยะทับซ้อน 1 ลอน

(ทั้งแนวตั้งและแนวนอน)

 • ระยะแป 660 มม.

รูปแสดงรายละเอียดขนาดของแผ่น

รูปแสดงการติดตั้งแปเพื่อรองรับแผ่นหลังคา

คุณสมบัติต่างๆ

แสดงรายละเอียด คุณสมบัติต่างๆ ของแผ่นหลังคาไวนิล ทั้ง Mechanical Properties และ Thermal Properties

Vinyl Rooftile Falling Test

5 Kg.Falling Test.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Leepat Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week299
mod_vvisit_counterLast week370
mod_vvisit_counterThis month929
mod_vvisit_counterLast month1186
mod_vvisit_counterAll days361324

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.166.130.157
,
Today: Oct 20, 2018

ลีพัฒนา, หลังคาไวนิล, กันสาดไวนิล, หลังคา, ไวนิล, หลังคา ไวนิล, ไวนิล หลังคา, กันสาด ไวนิล, กันสาด, แผงบานเกล็ดไวนิล, Rooftile, ระแนง, แผงบังตา,บังตา, บานเกล็ด, ไวนิล,ไวนิลลอน, Lee Pattana, Vinyl, Screen, Lattice, Fin, อลูมิเนียม,อลูสกรีน, Aluscreen